Zie je dat mensen in jouw omgeving het financieel erg moeilijk hebben? En zou je ze graag willen helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. (meer…)

Heeft u al bericht ontvangen over het schoolgeld of de (vrijwillige) ouderbijdrage van de school van uw kind? En heeft u moeite om aan deze financiële verplichting te voldoen? Als inwoner van de gemeente Hellendoorn komt u mogelijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van het schoolgeld of de ouderbijdrage. U kunt hiervoor een beroep doen op het Kindpakket.

Met onze rekentool kunt u nagaan of dit voor u van toepassing is. Het Kindpakket vraagt u vervolgens aan bij de gemeente. Heeft u hierover vragen? Stuur dan een e-mail naar kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl of bel met 06-49814827.

Sportfonds / Jeugdcultuurfonds

Mogelijk komt u dan ook in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor de contributie van de sportclub van uw kind of voor bepaalde culturele activiteiten. Deze kunt u aanvragen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Meer informatie hierover is te vinden op  www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Wat te doen als je vanuit de Participatiewet uitstroomt naar een reguliere baan en de mogelijkheid krijgt om daarvoor online een vakopleiding te volgen, maar geen geld hebt voor een laptop? (meer…)

Heb je kinderen en valt het niet mee om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen? Misschien kun je dan een beroep doen op het Kindpakket: een (financiële) voorziening  voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 17 jaar, die rond moeten komen van een laag inkomen. Je kunt deze financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Hellendoorn. (meer…)

Dat de drempel voor veel mensen best hoog is, weten we als Stichting Hulpfonds Hellendoorn maar al te goed. Mensen schamen zich voor hun financiële problemen of vinden dat ze ‘het zelf moeten kunnen’. Of ze weten niet dat ze bij het Hulpfonds terecht kunnen voor financiële steun. (meer…)

Dit is de titel van de flyer die elk jaar wordt uitgegeven door het Netwerk Sociale Zekerheid. Hierin vertellen verschillende organisaties hun verhaal over armoedebestrijding in de gemeente Hellendoorn en hoe zij zich inzetten voor mensen met een laag inkomen. Dat doen ze elk op hun eigen manier. (meer…)

Heeft u nog bonnen/facturen die in aanmerking komen voor vergoeding uit het Kindpakket 2020 of de Gebruiksgoederenregeling 2020? Lever ze dan in vóór 29 januari a.s.. Daarna is vergoeding niet meer mogelijk.

Het Hulpfonds heeft een kerstgift ontvangen van 500 euro van de H. Hartstra-Stichting. Deze stichting is in de jaren ’60 opgericht door Henk Hartstra met als doel  financiële steun te verlenen o.a. aan organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van armoede. Aan het eind van elk jaar mogen de bestuursleden een “kerstgift uitdelen”. (meer…)

Rond 5 december krijgen veel mensen bezoek van Sint en Piet. Wie dit speciale duo boekt via Sinternet (www.facebook.com/sinternetnijverdal), steunt daarmee tegelijkertijd een goed doel. Sinternet hanteert hiervoor twee criteria: het moet  lokaal zijn en voor kinderen. De keuze viel vorig jaar op het Kindpakket in de gemeente Hellendoorn. (meer…)

Onverwachte tandartskosten, tijdelijk minder opdrachten als zzp-er, een arbeidscontract dat niet wordt verlengd, echtscheiding of een wasmachine die kapot gaat. Ook wie zijn financiën altijd goed op orde heeft, kan zomaar in financiële problemen komen. (meer…)