Stichting Hulpfonds Hellendoorn

De stichting Hulpfonds Hellendoorn is in 2006 opgericht om mensen in de financiële problemen te helpen. Het is een particuliere stichting die nauw samenwerkt met een groot aantal andere organisaties maar daar wel onafhankelijk van is.

Wie zijn wij?

Het bestuur
Bestaat uit: Gerrit van den Brink, Gerard Dales, Joke Evers (penningmeester), Alex Fransen, Ernst Haitsma, Piet Hofman, Jan Klumperman, Herman Mensink, Peter de Noord (voorzitter), Lydian Oudendijk (secretaris), Cees Smale, Henk ter Steege en Richard Verschoor.

Wilt u ons helpen?
U kunt ons steunen door geld over te maken op rekeningnummer NL57RABO0122126394 ten name van Stichting Hulpfonds Hellendoorn. Wij krijgen geld van de gemeente en de plaatselijke kerken. Maar ook uw gift kunnen wij goed gebruiken. Uw gift is aftrekbaar van de belastingen omdat wij ANBI-keurmerk hebben.

Verantwoording
Jaarlijks maakt het bestuur een financieel verslag. Dat wordt gecontroleerd door de accountant. Tevens maakt het bestuur een sociaal jaarverslag waarin verslag wordt gedaan van de problematiek die de Stichting Hulpfonds Hellendoorn tegen is gekomen. Zo nodig worden suggesties gedaan voor verbetering van het beleid. Het financiële of sociale jaarverslag kunt u hier downloaden.

Wie zijn onze partners?
We zijn onafhankelijk van officiële instanties maar werken wel met hen samen. De belangrijkste zijn:

Afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Hellendoorn
Willem Alexanderstraat 7, Postbus 7440 AE Nijverdal, T 0548 63 02 15

Stichting Budget Op Orde Maken (BOOM)
Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal, T 06 10 71 00 88

Avedan (maatschappelijk werk)
Constantijnstraat 32b, 7442 ME Nijverdal. T 088 04 03 800 (diverse hulpverleners beschikbaar)
www.avedan.nl

Stichting Vluchtelingenwerk Nijverdal/Hellendoorn
Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal, T 0548 63 87 90
www.stichtingdewelle.nl

Woningstichting Reggewoon
Storkstraat 11, 7442 BN Nijverdal, T 0548 63 16 16
www.reggewoon.nl

Steunpunt Minima
Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal, T 0548 63 88 05

Stichting Voedselbank Hellendoorn
Hendrik Wormerstaat 1, 7442 MX Nijverdal, T 06 19 44 17 30

Diaconieën en Caritasinstellingen van de diverse kerken in de gemeente Hellendoorn