Stichting Hulpfonds Hellendoorn

Stichting Hulpfonds Hellendoorn is in 2006 opgericht om inwoners van de gemeente Hellendoorn die in financiële problemen zijn gekomen of die over weinig geld beschikken, te ondersteunen. Het Hulpfonds is een onafhankelijke stichting die nauw samenwerkt met andere organisaties in de gemeente Hellendoorn.

Het Hulpfonds werkt volgens standaard procedures waarbij de individuele hulpvragen anoniem in het bestuur worden besproken, zodat de hulpverlening op maat kan worden geboden. Alleen de coördinatoren en de penningmeester zijn op de hoogte van de identiteit van de hulpvrager.

Wie zijn wij?

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit:

  • Alex Fransen, voorzitter/ coördinator
  • Jan Kroeze, secretaris/ coördinator
  • Arie Tempert, coördinator
  • Joke Evers, penningmeester

Wil jij ons helpen?
Het Hulpfonds wordt financieel ondersteund door de gemeente Hellendoorn,  de plaatselijke kerken en giften van particulieren. Ook jouw gift kunnen wij goed gebruiken. Deze kun je overmaken naar rekeningnummer NL57 RABO 0122 1263 94 ten name van Stichting Hulpfonds Hellendoorn.

Omdat het Hulpfonds een ANBI-keurmerk heeft, kun je deze gift aftrekken bij je belastingaangifte.

Verantwoording
Jaarlijks maakt het bestuur een jaarverslag. Dit bestaat uit twee delen:

  • een financieel verslag, dat wordt gecontroleerd door de accountant
  • een sociaal jaarverslag, waarin verslag wordt gedaan van de problematiek die de Stichting Hulpfonds Hellendoorn in het betreffende jaar is tegengekomen. Zo nodig worden suggesties gedaan voor verbetering van het beleid.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de betreffende jaarverslagen:

Wie zijn onze partners?
We zijn een onafhankelijke stichting maar werken nauw samen met andere organisaties. De belangrijkste zijn:

Afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Hellendoorn
Willem Alexanderstraat 7, Postbus 7440 AE Nijverdal, T 0548 63 02 15
www.hellendoorn.nl

Stichting Budget Op Orde Maken (BOOM)
Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal, T 06 10 71 00 88
www.stichtingboomhellendoorn.nl

Avedan (v/h maatschappelijk werk)
Constantijnstraat 32b, 7442 ME Nijverdal. T 088 04 03 800
www.avedan.nl

Stichting De Welle – Vluchtelingenwerk Nijverdal/Hellendoorn
Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal, T 0548 63 88 10
www.stichtingdewelle.nl

Woningstichting Reggewoon
Storkstraat 11, 7442 BN Nijverdal, T 0548 63 16 16
www.reggewoon.nl

Stichting Voedselbank Hellendoorn
Hendrik Wormerstaat 1, 7442 MX Nijverdal, T 06 19 44 17 30
www.voedselbankhellendoorn.nl

Trefpunt Minima, T 06 10 63 38 46 op werkdagen 09.00 – 12.00 uur
E-mail: trefpuntminima@hotmail.com

Cliëntenplatform Werk en Inkomen
E-mail: clientenplatform@stichtingdewelle.nl
www.clientenplatform-hellendoorn.nl

Stadsbank Oost Nederland
Spelbergsweg 35 37, 7512 DX Enschede, T 088 – 766 3666
www.stadsbankoostnederland.nl

Diaconieën en Caritasinstellingen van de diverse kerken in de gemeente Hellendoorn.