Nieuws

Kerstgift van H. Hartstra-stichting

27 november 2020 – Het Hulpfonds heeft een kerstgift ontvangen van 500 euro van de H. Hartstra-Stichting. Deze stichting is in de jaren ’60 opgericht door Henk Hartstra met als doel  financiële steun te verlenen o.a. aan organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van armoede. Aan het eind van elk jaar mogen de bestuursleden een “kerstgift uitdelen”.

De gift voor het Hulpfonds is bestemd voor kinderen die opgroeien in een situatie dat er weinig geld is. Ouders die minder dan 120% van de bijstandsnorm verdienen kunnen via het Hulpfonds een beroep doen op financiële ondersteuning  vanuit het Kindpakket. Bijvoorbeeld voor speelgoed, een goede schooltas, een dagje naar de dierentuin, maar ook voor een geldelijke bijdrage voor de aanschaf van een fiets, een laptop of mobiele telefoon. De hoogte van het bedrag is mede afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ook geldt er een maximumbedrag per jaar. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de www.stichtinghulpfonds.nl/kindpakket. Hier vindt u ook een link naar de Vergoedingenlijst Kindpakket 2020. U kunt ook bellen met 06-49814827 of een e-mail sturen naar kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl.