Nieuws

Weinig te besteden? Dat pakken we samen aan!’

Dit is de titel van de flyer die elk jaar wordt uitgegeven door het Netwerk Sociale Zekerheid. Hierin vertellen verschillende organisaties hun verhaal over armoedebestrijding in de gemeente Hellendoorn en hoe zij zich inzetten voor mensen met een laag inkomen. Dat doen ze elk op hun eigen manier.

Het Hulpfonds helpt met geld en goederen. De Voedselbank met een wekelijks voedselpakket voor wie het financieel moeilijk heeft. Het Trefpunt Minima biedt een ontmoetingsplek voor mensen met een beperkt inkomen. Stichting BOOM ondersteunt mensen om (weer) inzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven. Noabers voor Noabers zet zich in voor ‘noabers’ met een kleine beurs. De Huiskamer biedt inwoners van de gemeente Hellendoorn een inloophuis waar zij elkaar kunnen ontmoeten. De organisaties werken nauw met elkaar samen om mensen die weinig te besteden hebben zo goed mogelijk te ondersteunen. De flyer wordt o.a. via de Raad van Kerken en de gemeente Hellendoorn verstrekt. Heeft u de flyer nog niet ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adres naar clientenplatform@stichtingdewelle.nl of kijk op www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl.