Hulpfonds

Wij ondersteunen alle inwoners van de gemeente Hellendoorn die financiële problemen hebben die zij zelfstandig niet meer kunnen oplossen en waarvoor geen andere instanties zijn die hulp kunnen bieden (bijvoorbeeld de gemeente). Mensen die met tijdelijke hulp gebaat zijn (wij geven geen structurele hulp). Het gaat ons niet zozeer om de oorzaak van de financiële problemen maar om de oplossing. Ook zij die door eigen schuld in de problemen komen kunnen en willen we helpen. Hulp bestaat vaak uit een financiële bijdrage (een gift), soms ook uit goederen of uit een lening. Natuurlijk kunnen we alleen helpen binnen onze eigen financiële mogelijkheden.

Hulpfonds

Wij bieden geen begeleiding op materieel of immaterieel gebied. Mensen die begeleiding nodig hebben verwijzen we door naar Stichting BOOM. In situaties, waar geen beroep meer gedaan kan worden op landelijke of gemeentelijke regelingen, kan het hulpfonds mogelijk als laatste financiële vangnet fungeren.

Wat is onze werkwijze
Er zijn twee manieren om met ons in contact komen te komen: mensen kunnen ons rechtstreeks bellen of mailen (T 06 12 53 55 12, hulpfondshellendoorn@outlook.com) of we worden ingeschakeld door andere organisaties. In beide gevallen gaat onze coördinator eerst bij de mensen op bezoek om inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijke oplossingen. Als er sprake is van een noodsituatie, kunnen wij direct helpen. Voor elke hulpvraag wordt een formulier ingevuld waarin het besluit van de coördinator of het bestuur wordt vastgelegd. Dit formulier is de basis voor de penningmeester om tot betaling over te gaan. De cliënt tekent vervolgens voor ontvangst. Natuurlijk behandelen we alle informatie die wij krijgen als zeer vertrouwelijk.