Hulpfonds 2024

Loop je tijdelijk tegen financiële problemen aan? En zijn er geen (betalings-)regelingen of andere instanties waarop je een beroep kunt doen? Mogelijk kan het Hulpfonds je helpen. De oorzaak van de problemen is voor ons niet van belang. Wel hoe we deze samen kunnen oplossen. Dat kan zijn in de vorm van goederen, een eenmalige gift of een lening. Uiteraard kunnen we alleen helpen voor zover dit past binnen de financiële mogelijkheden van het Hulpfonds.

Hulpfonds 2024

Werkwijze

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het Hulpfonds:

Om inzicht te krijgen in de problematiek en samen met jou te kijken welke oplossingen er zijn, komt onze coördinator bij je op bezoek. Is er sprake van een noodsituatie, dan proberen we je direct te helpen.

Voor elke hulpvraag wordt een formulier ingevuld. Hierop staat onder andere het besluit van de coördinator of van het bestuur van het Hulpfonds. Aan de hand van dit formulier gaat de penningmeester over tot betaling. Het spreekt voor zich dat wij alle verkregen informatie als zeer vertrouwelijk behandelen.

Begeleiding

Heb je begeleiding nodig om je financiën op orde te krijgen of te houden? Dan verwijzen we je graag naar de Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken).  www.stichtingboomhellendoorn.nl