Hulpfonds

Loopt u tijdelijk tegen financiële problemen aan? En zijn er geen (betalings-)regelingen of andere instanties waarop u een beroep kunt doen? Mogelijk kan het Hulpfonds u helpen. De oorzaak van de problemen is voor ons niet van belang. Wel hoe we deze samen kunnen oplossen. Dat kan zijn in de vorm van goederen, een eenmalige gift of een lening. Uiteraard kunnen we alleen helpen voor zover dit past binnen de financiële mogelijkheden van het Hulpfonds.

Hulpfonds

Werkwijze

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het Hulpfonds:

Om inzicht te krijgen in de problematiek en samen met u te kijken welke oplossingen er zijn, komt onze coördinator bij u op bezoek. Is er sprake van een noodsituatie, dan proberen we u direct te helpen.

Voor elke hulpvraag wordt een formulier ingevuld. Hierop staat onder andere het besluit van de coördinator of van het bestuur van het Hulpfonds. Aan de hand van dit formulier gaat de penningmeester over tot betaling. Het spreekt voor zich dat wij alle verkregen informatie als zeer vertrouwelijk behandelen.

Begeleiding

Heeft u begeleiding nodig om uw financiën op orde te krijgen of te houden? Dan verwijzen we u graag naar de Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken).  www.stichtingboomhellendoorn.nl