Nieuws

Financiële problemen oplossen

Zie je dat mensen in jouw omgeving het financieel erg moeilijk hebben? En zou je ze graag willen helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij de Stichting Hulpfonds Hellendoorn.

Het Hulpfonds ondersteunt inwoners van de gemeente Hellendoorn die (tijdelijk) tegen financiële problemen aanlopen. Dat kan zijn in de vorm van goederen, een eenmalige gift of een lening. Iedereen kan rechtstreeks contact opnemen met het Hulpfonds. Vrijwilligers bezoeken de mensen thuis om inzicht te krijgen in de problematiek. Vervolgens wordt gezamenlijk bekeken welke oplossingen er zijn en welke het beste past bij iemands persoonlijke situatie. Is er sprake van een noodsituatie, dan probeert het Hulpfonds direct te helpen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met o.a. Stichting BOOM en de Voedselbank.

Soms kunnen mensen een beroep doen op één van de gemeentelijke regelingen, zoals de Gebruiksgoederenregeling of het Kindpakket. Via de Gebruiksgoederenregeling kunnen mensen een financiële bijdrage aanvragen als zij geen geld hebben om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of ander noodzakelijk huishoudelijk apparaat te vervangen. Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in een situatie dat er weinig geld is. De jaarlijkse ouderbijdrage van school, nieuwe (sport)kleding of een fiets zijn voorbeelden van noodzakelijke uitgaven, die (deels) via het Kindpakket vergoed kunnen worden. Deze regelingen worden eveneens uitgevoerd door vrijwilligers van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. Zij verzorgen o.a. de intake en bekijken samen met de hulpvrager waar behoefte aan is en hoe betrokkene daarvoor in aanmerking kan komen.

Aanmelden als vrijwilliger
Ter versterking van het team zoekt het Hulpfonds nieuwe vrijwilligers. Je kunt je hiervoor aanmelden door een berichtje met je naam, telefoonnummer en motivatie te sturen naar hulpfondshellendoorn@outlook.com o.v.v. vacature vrijwilliger Hulpfonds.