Nieuws

Hulpfonds geeft lucht bij financiële problemen

Tijdelijk minder opdrachten als zzp-er, een arbeidscontract dat niet wordt verlengd, echtscheiding of een wasmachine die kapot gaat. Ook wie zijn financiën altijd goed op orde heeft, kan zomaar in financiële problemen komen. De vrijwilligers van het Hulpfonds komen deze situaties regelmatig tegen.

Betalingsachterstand

Wat deze mensen met elkaar gemeen hebben, is de stress die ze hebben doordat ze hun rekeningen plotseling niet meer kunnen betalen. Achterstand op de telefoonrekening, de huur, bij de energiemaatschappij, de zorgpremie, enzovoorts, zijn het gevolg. Ook mensen die teveel hebben ontvangen aan zorg-, huur- of andere toeslagen,  komen vaak voor hoge naheffingen te staan die ze niet 1, 2, 3 kunnen terugbetalen. En wie in de WW komt, krijgt te maken van een inkomensdaling van 25 tot 30%. Als je voorheen alles net kon betalen, heb je dan ineens een groot financieel gat. In Nederland kun je dan vaak een beroep doen op allerlei toeslagen en regelingen, maar het duurt even voordat die zijn aangevraagd en worden uitgekeerd. Opvallend is dit jaar ook het aantal relaties dat niet bestand blijkt tegen het vele ’thuiszitten’ als gevolg van de corona-maatregelen. Mensen werken thuis of zijn juist hun baan kwijtgeraakt, kunnen niet meer sporten of met vrienden op stap. Het sociale leven ligt voor een deel stil. Dit kan leiden tot spanningen in een relatie, waardoor mensen besluiten om uit elkaar te gaan. Met alle financiële problemen van dien.

Leefgeld

Als mensen acuut te weinig geld hebben, ondersteunt het Hulpfonds hen tijdelijk met ‘leefgeld’. Hiermee krijgen de mensen lucht om hun financiële zaken weer op orde te krijgen.  Daarnaast kan het fonds hen in contact brengen met de Voedselbank en indien nodig of wenselijk ook met stichting BOOM. Dat staat voor Budget Op Orde Maken, voor wie hierbij hulp nodig heeft. Als er een erg grote achterstand in betalingen is ontstaan, kan het Hulpfonds aanbieden om deze schulden over te nemen. Voor het totaal verschuldigde bedrag wordt met betrokkene een betalingsregeling getroffen, een soort lening, die maandelijks met een x-bedrag wordt terugbetaald aan het Hulpfonds zonder dat er rente wordt berekend. Hiermee neemt het Hulpfonds de onrust en paniek bij de mensen weg, zodat ze weer overzicht krijgen in hun financiële zaken en weten waar ze aantoe zijn.

Beter is om het niet zover te laten komen en eerder contact te zoeken met het Hulpfonds. Het Hulpfonds kijkt dan samen met u hoe de ontstane situatie kan worden opgelost. Het spreekt voor zich dat alle verkregen informatie zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Meer weten? Kijk dan op www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl of bel  06-12 53 55 12.