Kunnen wij helpen?

Heb je een laag inkomen en kom je daardoor af en toe financieel in de knel? Misschien kan het Hulpfonds je helpen. Dat doen we graag!

Daarnaast voert het Hulpfonds nog twee regelingen uit om inwoners van de gemeente Hellendoorn financieel te ondersteunen: het Kindpakket en de Gebruiksgoederenregeling.

Ik wil zo graag

Wat heb je nodig?

Kindpakket

Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in een situatie dat er geen geld is voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een (sport)vereniging, voor zwemles of om mee te gaan op schoolreis.

Lees verder

Wat hebt u nodig?

Gebruiksgoederen

Je kunt een beroep doen op de gebruiksgoederenregeling als je zelf niet voldoende geld heeft om bijvoorbeeld een nieuwe koelkast, wasmachine, televisie of ander gebruiksgoed aan te schaffen als de oude stuk is gegaan

Lees verder