Nieuws

Vergoeding schoolgeld

Heeft u al bericht ontvangen over het schoolgeld of de (vrijwillige) ouderbijdrage van de school van uw kind? En heeft u moeite om aan deze financiële verplichting te voldoen? Als inwoner van de gemeente Hellendoorn komt u mogelijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van het schoolgeld of de ouderbijdrage. U kunt hiervoor een beroep doen op het Kindpakket.

Met onze rekentool kunt u nagaan of dit voor u van toepassing is. Het Kindpakket vraagt u vervolgens aan bij de gemeente. Heeft u hierover vragen? Stuur dan een e-mail naar kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl of bel met 06-49814827.

Sportfonds / Jeugdcultuurfonds

Mogelijk komt u dan ook in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor de contributie van de sportclub van uw kind of voor bepaalde culturele activiteiten. Deze kunt u aanvragen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Meer informatie hierover is te vinden op  www.jeugdfondssportencultuur.nl.