Kindpakket

Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar? En betekent de jaarlijkse ouderbijdrage, nieuwe kleding of een andere fiets dat er tijdelijk te weinig geld is voor andere noodzakelijke uitgaven? Dan kan het Kindpakket uitkomst bieden. Ook het lidmaatschap van een vereniging, een tijdschriftabonnement of een bioscoopbezoek kan voor een vergoeding of financiële bijdrage in aanmerking komen. Op deze manier willen we voorkomen dat kinderen het gevoel krijgen dat ze er niet bij horen. Het Kindpakket geeft hen de mogelijkheid om mee te doen met die dingen die voor hun leeftijdgenoten vanzelfsprekend zijn.

Kindpakket

Wanneer kom ik in aanmerking?

Als u als ouder(s) minder dan 120% van de bijstandsnorm verdient. Via de rekentool kunt u uitrekenen of dit voor u van toepassing is.

Werkwijze
Om voor het Kindpakket in aanmerking te komen heeft u een ’toekenningsbeschikking’ nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Daarna maakt u een afspraak bij het Hulpfonds en vindt er een zogenoemd intakegesprek plaats om te bepalen waaraan behoefte is. De aangevraagde zaken worden in natura verstrekt. Dit houdt in dat u geen geld ontvangt, maar dat de aangeschafte zaken door het Kindpakket worden betaald nadat de rekening is ingeleverd. Daarbij letten wij erop dat het geld ook echt aan het betrokken kind wordt besteed. Als uitgangspunt voor de vergoeding hanteren wij de bedragen als vermeld in de Vergoedingenlijst Kindpakket 2021. De hoogte van het bedrag is mede afhankelijk van de leeftijd van het kind en bedraagt maximaal € 425 per kalenderjaar.

Contactgegevens Kindpakket
telefoon: 06 49 81 48 27
e-mail: kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl

Reken hier eenvoudig uit of u in aanmerking komt voor kindpakket

Vul de onderstaande vragen in:

1. Hoe is uw situatie?

Alleenstaand


Niet-alleenstaand2. Wat is uw maandelijkse netto inkomen?
Uitrekenen