Kindpakket

Heb je kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar? En betekent de jaarlijkse ouderbijdrage, nieuwe kleding of een andere fiets dat er tijdelijk te weinig geld is voor andere noodzakelijke uitgaven? Dan kan het Kindpakket uitkomst bieden. Ook het lidmaatschap van een vereniging, een tijdschrift-abonnement of een bioscoopbezoek kan voor een vergoeding of financiële bijdrage in aanmerking komen. Op deze manier willen we voorkomen dat kinderen het gevoel krijgen dat ze er niet bij horen. Het Kindpakket geeft hen de mogelijkheid om mee te doen met die dingen die voor hun leeftijdgenoten vanzelfsprekend zijn.

Kindpakket

Wanneer kom ik in aanmerking?

Als je als ouder(s) minder dan 120% van de bijstandsnorm verdient. Via de rekentool kun je uitrekenen of dit voor jou van toepassing is.

Werkwijze
Om voor het Kindpakket in aanmerking te komen heb je een ’toekenningsbeschikking’ nodig. Deze vraag je aan bij de gemeente. Daarna maak je een afspraak bij het Hulpfonds en vindt er een zogenoemd intakegesprek plaats om te bepalen waaraan behoefte is. De aangevraagde zaken worden in natura verstrekt. Dit houdt in dat je geen geld ontvangt, maar dat de aangeschafte zaken door het Kindpakket worden betaald nadat de rekening is ingeleverd. Daarbij letten wij erop dat het geld ook echt aan het betrokken kind wordt besteed. Als uitgangspunt voor de vergoeding hanteren wij de bedragen als vermeld in de Vergoedingenlijst Kindpakket 2022. De hoogte van het bedrag is mede afhankelijk van de leeftijd van het kind en bedraagt maximaal € 425 per kalenderjaar.

Contactgegevens Kindpakket
telefoon: 06 49 81 48 27
e-mail: kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl

Bekijk eenvoudig of je in aanmerking komt.

De bedragen in de tabel zijn exclusief vakantiegeld. Alle bedragen zijn in euro's per maand.

Gezinssituatie Van 1 januari 2021
tot 1 juli 2021
Van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022
Alleenstaande ouder
tot 21 jaar 652,95 654,92
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 1.576,28 1.581,07
pensioengerechtigde leeftijd of ouder 1.662,88 1.669,38
Gehuwd / samenwonend
beiden tot 21 jaar 955,61 958,49
één van de partners onder de 21 jaar 1.528,66 1.533,29
beiden 21 tot pensioengerechtigde leeftijd 1.751,43 1.756,74