Nieuws

Gemeentelijke bezuinigingen en het Hulpfonds

Dat de gemeente Hellendoorn flink moet bezuinigen is duidelijk. En dat ook het Hulpfonds Hellendoorn daar zijn steentje aan zal moeten bijdragen, snappen we.

Daarom zijn we akkoord gegaan met een forse korting op ons budget voor het Kindpakket. Het was ook wel een heel ruim budget. Maar dat onze reserve van € 122.000 geheel is weggehaald, doet ons wel pijn. Dat geld heeft het Rijk aan de gemeente gegeven speciaal voor de kinderen en nu gaat het  gewoon in de algemene middelen. Maar goed, gebeurd is gebeurd. En als we -onverhoopt maar toch- tekorten krijgen in de toekomst, nemen we aan dat we alsnog een beroep op de gemeente kunnen doen.

Nu is de gemeente bezig met de bezuinigingen voor 2020 en verder. Wij hebben College en Gemeenteraad concrete voorstellen gedaan om te bezuinigen op de regeling voor Duurzame Gebruiksgoederen. En we vragen de gemeente om niet verder te bezuinigen op het Kindpakket. Want als er één categorie mensen is die helemaal niets aan de tekorten van de gemeente kan doen, is het wel de kinderen. Laat hen niet de dupe worden van de financiële problemen van de gemeente!