Nieuws

Financiële steun voor gezinnen vanuit Kindpakket

2 maart 2021 – Heb je kinderen en valt het niet mee om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen? Misschien kun je dan een beroep doen op het Kindpakket: een (financiële) voorziening  voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 17 jaar, die rond moeten komen van een laag inkomen. Je kunt deze financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Hellendoorn. Bij de beoordeling wordt o.a. gekeken naar het netto maandinkomen exclusief vakantiegeld in 2020. Voor alleenstaande ouders ligt de grens bij €1545 per maand en voor een echtpaar (samenwonenden) met kinderen op maximaal €1720. Voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je een zogenaamde toekenningsbeschikking.

Stichting Hulpfonds Hellendoorn

Normaal gesproken vindt na toekenning een intake-gesprek plaats met een vrijwilliger van Stichting Hulpfonds Hellendoorn, die deze regeling namens de gemeente uitvoert. Door  de coronamaatregelen is dat op dit moment helaas niet mogelijk. Daarom stuurt de gemeente de toekenningsbeschikking ook rechtstreeks naar het Hulpfonds. Het Hulpfonds informeert jou vervolgens over de verdere gang van zaken.

Vergoedingenlijst

De hoogte van het toe te kennen budget is mede afhankelijk van de leeftijd van je kind op 31 december 2021 (van 0 t/m 3 jaar €200, van 4 t/m 11 jaar €325, van 12 t/m 17 jaar €425). Wat in elk geval uit het Kindpakket moet worden betaald is de ouderbijdrage voor school. Daarnaast kun je een financiële bijdrage vragen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, een laptop, tablet, schooltas of andere leermiddelen voor je kind. Ook een familie-uitje, zoals samen met je kind naar de film of een pretpark, kan voor vergoeding in aanmerking komen. De volledige Vergoedingenlijst Kindpakket 2021 vind je op www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl/kindpakket.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl of kijk op www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl. Je kunt ook bellen met 06-49814827.