Wie helpen wij

Wij ondersteunen inwoners van de gemeente Hellendoorn:

  • die financiële problemen hebben die zij zelfstandig niet meer kunnen oplossen;
  • waarvoor geen andere instanties zijn die hulp kunnen bieden (bijv. de gemeente)
  • die met tijdelijke hulp gebaat zijn (wij geven geen structurele hulp)

Het gaat ons niet zozeer om de oorzaak van de financiële problemen maar om de oplossing. Ook mensen die door eigen schuld in de problemen komen kunnen en willen we helpen. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Hulp bestaat vaak uit een financiële bijdrage (een gift), soms ook uit goederen of uit een lening die moet worden terugbetaald. En natuurlijk kunnen we alleen helpen binnen onze eigen financiële mogelijkheden.