Werkwijze

Er zijn twee manieren om met ons in contact komen te komen:

  • Mensen kunnen ons rechtstreeks bellen (zie onder contact)
  • we worden benaderd door andere organisaties (maatschappelijk werk, plaatselijke kerken, de gemeente Hellendoorn, Steunpunt Minima, etc).

In beide gevallen gaat onze coördinator meestal bij de mensen op bezoek om zicht te krijgen op de problematiek en de mogelijke oplossingen. Als er sprake is van een noodsituatie, kunnen wij direct helpen.

We kijken of er wellicht andere bronnen zijn waar mensen geld kunnen krijgen. Als iemand bijvoorbeeld nog niet bij het loket Werk en Bijstand van de gemeente geweest is, dan moet hij of zij daar eerst naar toe. We checken (na verkregen toestemming) bij de gemeente de verstrekte gegevens.

Natuurlijk behandelen we alle informatie die wij krijgen als zeer vertrouwelijk. Vervolgens legt de coördinator de situatie anoniem voor aan het bestuur van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn en neemt het bestuur een besluit. Dat wordt uiteraard direct aan de betrokkenen bekend gemaakt.