Voor wie is het kindpakket

Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen

Voor een gezin met twee volwassenen en kinderen komt dat neer op een netto maandinkomen van ongeveer €1.700.

Voor een éénoudergezin is dat ongeveer €1.190.

Alle ouders met dit of een lager inkomen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit het Kindpakkket.