Verantwoording

Voor elke hulpvraag wordt een formulier ingevuld waarin het besluit van de coördinator of het bestuur wordt vastgelegd. Dit formulier is de basis voor de penningmeester om tot betaling over te gaan. De cliënt tekent vervolgens voor ontvangst.

Jaarlijks maakt het bestuur een financieel verslag. Dat wordt gecontroleerd door de accountant. Tevens maakt het bestuur een sociaal jaarverslag waarin verslag wordt gedaan van de problematiek die de Stichting Hulpfonds Hellendoorn tegen is gekomen. Zonodig worden (bijvoorbeeld aan de gemeente) suggesties gedaan voor verbetering van het beleid. Het financiële of sociale jaarverslag kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Voor ons privacybeleid klik hier