Het kindpakket

Het Kindpakket is onderdeel van de stichting Hulpfonds Hellendoorn en is speciaal bestemd voor kinderen die opgroeien in een situatie met weinig geld.

Met het Kindpakket kunt u voor uw kind kleding kopen, een abonnement betalen, uw kind deel laten nemen aan sport, etc. Daarmee willen we voorkomen dat kinderen het gevoel krijgen er niet bij te horen omdat ze niet mee kunnen doen aan dingen die voor hun leeftijdgenoten vanzelfsprekend zijn.

Uw kind (of als ze nog klein zijn: de ouder) kiest, binnen zekere grenzen, wat hij of zij wil hebben en het Hulpfonds betaalt de kosten.

Meer informatie over het kindpakket kunt u vinden op de volgende pagina’s:

Wat is het kindpakket?
Voor wie is het kindpakket?
Hoe vraagt u het kindpakket aan
Contact kindpakket

Of  u kunt bellen naar 06 49814827 of mailen naar kindpakkethellendoorn@outlook.com

Het kindpakket vervangt het declaratiefonds voor kinderen en het school- en verenigingsfonds. Die zijn dan ook opgeheven. Het declaratiefonds voor mensen van 18 jaar en ouder blijft wel bestaan. Daarvoor moet u bij de gemeente zijn.