Algemene informatie

Algemene informatie
De Stichting Hulpfonds Hellendoorn (fiscaal nummer: 8158.41.000) is een particuliere organisatie die nauw samenwerkt met de gemeente en andere hulpverlenende instanties (zie onder: Met wie werken wij samen). Wij verstrekken financiële (of eventueel materiële) steun aan mensen met financiële problemen die in de gemeente Hellendoorn wonen.
De Stichting Hulpfonds Hellendoorn biedt geen begeleiding op materieel of immaterieel gebied. Mensen die begeleiding nodig hebben verwijzen we door naar Stichting BOOM (zie onder: Met wie werken wij samen).

Wel voeren wij een tweetal regelingen voor de gemeente uit voor mensen die weinig verdienen. Dat zijn:

– de duurzame gebruiksgoederenregeling om mensen te helpen waarvan de koelkast, fiets, televisie, computer of iets dergelijks stuk is, terwijl ze onvoldoende geld hebben om die te vervangen.

het kindpakket om kinderen van ouders die over weinig geld beschikken te helpen mee te doen in de maatschappij. Dit is nieuw. Binnenkort volgt nadere informatie

Het bestuur (allemaal vrijwilligers) bestaat uit: Gerrit van den Brink, Gerard Dales, Joke Evers (penningmeester), Ernst Haitsma, Piet Hofman, Jan Klumperman, Herman Mensink, Peter de Noord (voorzitter), Lydian Oudendijk (secretaris), Cees Smale, Henk ter Steege.

www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl